Användar­villkor

Villkor, regler, ansvar och säkerhet

Ansvar

 • Ni ansvarar själva för/eller hjälper oss med montering samt packning av borgarna efter våra anvisningar.
 • Allt ska lämnas tillbaka i samma skick och packat på samma sätt som vid leveransen.
 • Det skall vara rent. Använd inte tejp eller klister på materialet.
 • Vi deb. vårt arbete för ev. rengöring.
 • Skador och åverkan på materialet och saknade tillbehör debiteras.
 • Hyrestagaren ansvarar för hyrgodset under hela hyrtiden, dvs. från att varorna avhämtats eller då de levererats av JämtEvent till hyrestagaren.
 • Skulle hyrestagaren konstatera eventuella skador eller avsaknad av material skall JämtEvent snarast underrättas för åtgärd.
 • All användning av hyrt material sker på hyrestagarens ansvar.

Säkerhet

 • All information om säkerheten till användarna är hyrestagarens ansvar
 • OBS! Lämna aldrig borgarna utan tillsyn!
 • Borgarna skall vara förankrade, det finns öglor utefter sidorna på alla borgar, detta gäller vid risk för vindbyar/blåst. Vid kraftig vind ska borgarna inte sättas upp.
 • Tillåt ingen att vara i hoppborgen när det blåses upp eller monteras ner eftersom det kan innebära fara.
 • Se till att en area på minst två meter runt hoppborgen är helt fritt.
 • Se alltid till att hoppborgen inte är överfull. Begränsa antalet hoppare beroende på ålder och storlek. Försök att undvika att stora och små barn hoppar samtidigt.
 • Se till att ”studsarna” inte rör fläktar eller strömsladdar.
 • Det är förbjudet att hoppa över/eller sitta på borgens kanter.
 • Inte tillåtet med mat, godis, läsk mm i borgarna.
 • Ingen rökning eller grillning i närheten av hoppborgen.
 • Skor, vassa föremål, nitar på jeans eller liknande får inte förekomma.
 • Avvisa de som inte följer reglerna.
 • Vi har ansvarsförsäkring som täcker om det är något fel på vår produkt som skadar besökaren.
  Men om 2 personer hoppar in i varandra och skadar sig, då går detta på hopparens personförsäkring.
 • Meddela alltid skador/incidenter till oss
 • Har du frågor, tveka inta att kontakta oss

Riktlinjerna ovan är till för säkerheten och det är endast den som hyr som är ansvarig att de efterföljs.

Ansvars­friskrivning

Observera att alla personer som använder vår utrustning gör det på egen risk.
Den/de som hyr utrustningen ansvarar för eventuella skador som uppstår till följd av felaktig/vårdslös användning. Dessa riktlinjer är till för alla användare av utrustningens säkerhet. Hyrestagaren bär fullt ansvar att säkerställa att alla ovanstående säkerhetsföreskrifter följs fullt ut. JämtEvent tar inget ansvar för skada som orsakats vid användning av utrustningen.